top of page
IMG_9050.JPG

FOUNDATION
INTERMEDIATE PROGRAM

FOUNDATIONBeginner

FOUNDATIONIntermediate

FOUNDATIONAdvanced

ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้างและแพทเทิร์นกระเป๋าขั้นพื้นฐาน

ความสามารถ ในการใช้หนังประเภทต่างๆ เช่น หนังวัวนำเข้า หนังแพะ หรือ หนังแกะ และจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสีและกระเป๋าตามที่คุณต้องการ

Elis.jpeg

Get in style with our trend design to bring your exclusive ideas into life

ทักษะที่หลากหลาย เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับวัสดุภายในกระเป๋า

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ​วิธีใช้มีดตัดหนัง

  • การเย็บแบบยูโรเปียนแซดเดิลสติทช์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ​วิธีใช้มีดตัดหนัง

  • การเย็บแบบยูโรเปียนแซดเดิลสติทช์