ค่าเข้าเรียน: 1,000 บาท / 1 คลาสเรียน

ค่าวัสดุ: แยกออกจากค่าเข้าเรียน, ระบุไว้ในรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

คอร์ส

พื้นฐาน

คอร์สพื้นฐานมอบ...

ประสบการณ์ งานอดิเรกใหม่ในโลกของเครื่องหนัง

 Learning patterns and how to use them will give you an idea of a new bag creation

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้และทักษะพื้นฐานของงานฝีมือจากการสอนทีละขั้นตอน

IMG_1870.JPG

ทักษะจำเป็น เพื่อเรียนงานฝีมือเครื่องหนังตั้งแต่เริ่มต้นและรู้ลึกถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนตลาดทั้งคลาสเรียน

ความสามารถในการสร้างกระเป๋าใบใหญ่ในคอร์สขั้นสูง หลังจากผ่าน 3 คลาสเรียนของคอร์สพื้นฐานแล้ว

ทักษะสำคัญ ของการทำงานฝีมือเครื่องหนังตลอดทั้งคลาสเรียนและความสามารถในการสร้างชุดผลิตภัณฑ์ DIY

คลาสเรียนครั้งแรก (คลาสทดลองเรียน)

 

เลือกทำ 1 ผลิตภัณฑ์จากด้านล่างนี้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ​วิธีใช้มีดตัดหนัง

  • การเย็บแบบยูโรเปียนแซดเดิลสติทช์

คลาสเรียนครั้งที่ 2-3

เลือกทำ 1 ผลิตภัณฑ์จากด้านล่างนี้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ​วิธีใช้มีดตัดหนัง

  • การเย็บแบบยูโรเปียนแซดเดิลสติทช์

คลาสเสริม

Making 1 item among these. It will take 2~4 Sessions depending on the items.

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ​วิธีใช้มีดตัดหนัง

  • การเย็บแบบยูโรเปียนแซดเดิลสติทช์