P6021154.JPG

คอร์ส

ขั้นสูง

ค่าเข้าเรียน: 1,250 บาท / 1 คลาสเรียน

ค่าวัสดุ: แยกออกจากค่าเข้าเรียน, จะระบุในแต่ละคลาสเรียนตามผลิตภัณฑ์ที่จะทำ

ราคาค่าวัสดุจะถูกระบุระหว่างการปรึกษากับจียอน (อีวา)

ที่เดอ บลู สตูดิโอ 

คอร์สขั้นสูงมอบ...

ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้างและแพทเทิร์นกระเป๋าขั้นพื้นฐาน

ความสามารถ ในการใช้หนังประเภทต่างๆ เช่น หนังวัวนำเข้า หนังแพะ หรือ หนังแกะ และจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสีและกระเป๋าตามที่คุณต้องการ

ทักษะขั้นสูง ใช้ในการทำกระเป๋าระดับหรู

ทักษะที่หลากหลาย เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับวัสดุภายในกระเป๋า

ความสามารถ ในการออกแบบและตกแต่งกระเป๋าในสไตล์ของคุณเอง เรามีสีและหนังหลายชนิดให้เลือกสรร

IMG_1336.JPG

คุณจะได้ทำกระเป๋าทีละขั้นตอนและเราไม่แนะนำให้ข้ามสักขั้นตอน

ขั้นที่หนึ่ง

ขั้นที่สอง

ขั้นที่สาม